Kdo jsme?

Jsme křesťané z Velkého Meziříčí a okolí, kterým je blízký evangelický způsob víry. V neděli se scházíme k bohoslužbám, které jsou centrem sborového života. Setkáváme se také v týdnu v Husově domě - rozhovor nad biblí, biblické čtení, modlitební setkání, náboženství pro děti, předkonfirmační příprava, mládež, střední generace, starší generace. Pořádáme večery s hosty, nedělní dopolední besedy, svátkování pro děti, koncerty, přespávačky pro děti a mládež. Naším partnerským sborem je Paaskerk - protestantské společenství v holandském Baarnu.
Máme radost, když se naše prostory zaplní, zní dobrá hudba nebo inspirativní myšlenky.
Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí.
Jde nám o pěstování dobrých vztahů k Bohu i k lidem.
Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, jedním ze sborů jejího horáckého seniorátu. Chcete-li se o této církvi dozvědět více, můžete nahlédnout zde: CCE pruvodce.pdf (765679)
 
Sbor vede spolu s farářkou staršovstvo.
Jeho členy byli na období 2020-2026 zvoleni:
kurátorka Dana Konvalinková,
místokurátor Jan Fic,
pokladník Radoslav Smejkal,
hospodář Pavel Konvalinka,
hospodář Josef Sláma,
Božena Doležalová,
Anna Chodáková,
Lena Machová,
Lenka Součková,
Josef Hladík.
Náhradníky byli zvoleni Jaromír Voda, Libor Smejkal, Alois Němec.