Vzhledem k nařízeným omezením se nemůžeme ve větším počtu setkávat fyzicky.

Zde nabízíme několik možností, jak nenechat upadnout svůj duchovní život ;-).

Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu.
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na celocírkevním webu
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
Farářka bude zveřejňovat nedělní domácí pobožnost těchto stránkách v sekci texty/kázání.
S farářkou si můžete domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma, hovořit telefonicky (724 974 129).
Od pátku 16.10 bude mezi 17-18h otevřen sál v Husově domě k modlitbě - můžete se pomodlit sami nebo s farářkou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny.
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.