1.5. oslavíme svátek práce BRIGÁDOU na sborové zahradě. Bude potřeba mnoho rukou na rytí travního drnu. Vhodné pro mladé muže! Bude připraveno pohoštění!

Staršovstvo sboru rozhodlo, že 2.5. se budou konat bohoslužby v Husově domě  v 9h 

25. 4. se bohoslužby v Husově domě nekonají, můžete shlédnout záznam bohoslužeb (odkaz zde https://www.youtube.com/watch?v=2umL2GaaBpk). 

2. 5. se opět k bohoslužbám sejdeme!

Vzhledem k nepřítomnosti s. farářky 18.-30.4. se online setkání v týdnu nekonají. V nutných případech zastupuje s. farářku br. farář Jan Jun z Horních Vilémovic (tel.:723 724 694)

 
Záznam pašijí s koncertem Listověje z Husova domu na Zelený čtvrtek:
https://www.youtube.com/watch?v=rtBQxEY3MQs&t=413s
 

Záznam bohoslužeb ze 4. postní neděle 14. 3. naleznete zde: https://youtu.be/E1YQvi8HLBo

Záznam bohoslužeb ze 3. postní neděle 7.3. naleznete zde: https://youtu.be/-cmj7RrrQjg

Záznam bohoslužeb z 2. postní neděli 28.2. naleznete zde: https://youtu.be/8FI0NBTydFQ

Záznam bohoslužeb 1. postní neděle 21.2. s VP naleznete zde:  https://youtu.be/…Rh8

Záznam bohoslužeb neděle 14.2. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oQkIXt6kZ58

Záznam bohoslužeb neděle 7.2. naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=07dyPcLvEO0&t=673s

Záznam bohoslužeb neděle 31.1. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=_9Tmia_nFO0

Záznam bohoslužeb neděle 24.1. naleznete na: https://youtu.be/7TJCJhsa5uE

Těm, kteří záznam zhlédnout nemohou, bude zaslána pobožnost poštou.

 

Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na www.evangnet.cz v sekci bohoslužby online.
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
S farářkou můžete hovořit telefonicky (724 974 129) nebo si v případě nutnosti domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma. V případě hezkého počasí se nabízí také možnost pastorační procházky ve dvou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny nebo časopisy, které sbor odebírá (Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník)
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.