Vítejte!

Jsme rádi, že jste zabrousili na naše stránky. Ještě raději budeme, když nás navštívíte osobně - níže naleznete příležitosti k setkání...


2. 8. 9h bohoslužby - host na kazatelně: Pavel Keřkovský sborový den s Pavlem Keřkovským.pdf (159200)

    10.15 přednáška a diskuze: Komenský inspirující českobratrskou spiritualitu

    12h sborový oběd

8.-15.8. farářka dovolená, v naléhavých případech se obracejte na faráře Jana Juna z Horních Vilémovic - tel.: 723 724 694

9. 8. 9h bohoslužby

16. 8. 9h bohoslužby

17.-20. 8. vandr pro konfirmandy a mladší mládež vandr_po_severní_Vysočině_(1).jpg (343 kB)

23. 8. 9h bohoslužby

30.8. 9h křestní bohoslužby, 14h loučení s prázdninami - hry, táborák, možnost přespání pro děti a mládež do 31.8. loučení s prázdninami.pdf (246581)

6. 9. 9h křestní bohoslužby

8. 9. 16.30 večer s Jiřím Padevětem podvečer s Jiřím Padevětem.pdf (190272)

13. 9. 9h bohoslužby

20. 9. seniorátní setkání všech generací SDG last.jpg (538,2 kB)

25.-28. 9. Sjezd nejen evangelické mládeže (Vsetín)

https://mladez.evangnet.cz/akce/sjezd-nejen-evangelicke-mladeze-2020

27. 9. 9h bohoslužby