17. 1. 2021 se ještě bohoslužby z rozhodnutí staršovstva nekonají
(pobožnost vám bude zaslána mailem, poštou nebo přes messenger, naleznete ji i v sekci texty)
 

online setkání v týdnu přes Jitsi Meet

11. 1. 15h online setkání starší děti
13. 1. 18h online rozhovor nad biblí (hesly Jednoty bratrské)
14. 1. 15h online setkání mladší děti
18. 1. 15h online setkání starší děti
20. 1. 18h online rozhovor nad biblí (hesly Jednoty bratrské)
          19h online staršovstvo
22. 1. 18.30 předkonfirmační příprava
23. 1. 8.30 online konvent
24. 1. ? bohoslužby (bude upřesněno po schůzi staršovstva)
25. 1. farářka mimo sbor (komise pro PP)
28. 1. 15h online setkání mladší děti
31. 1. ? bohoslužby (farářka dovolená 29. 1.- 7.2.)
      

10. 1. proběhl přímý přenos bohoslužeb (ČT 2) vedených naším seniorem Janem Keřkovským

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/primy-prenos-bohosluzby-na-ct-10-ledna-2021/

 Vzpomínkové bohoslužby na Sváťu Karáska z dejvického sboru: https://youtu.be/nHIOzsgGzLM
 
Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu.
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na celocírkevním webu
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
S farářkou můžete hovořit telefonicky (724 974 129) nebo si v případě nutnosti domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma. V případě hezkého počasí se nabízí také možnost pastorační procházky ve dvou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny nebo časopisy, které sbor odebírá (Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník)
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.