Na druhou neděli adventní 6.12. se sejdeme k bohoslužbám ještě dvoukolově.

Starší generace (60 let a více) se sejde v 8.30, ti mladší (0-60 let) v 10.30. 

Online setkání starších dětí v pondělí v 15h odpadá. Ve středu se sejdeme ještě online k pobožnosti pro dospělé v 18h a ve čtvrtek se koná online setkání mladších dětí v 15h (info farářka), v pátek pak předkonfirmační online příprava v 18.30.
 

Pro ty, kdo se nemohou účastnit bohoslužeb a setkání online:

Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu.
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na celocírkevním webu
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
V sekci texty/kázání jsou zveřejněny pobožnosti připravené farářkou.
S farářkou můžete hovořit telefonicky (724 974 129) nebo si v případě nutnosti domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma. V případě hezkého počasí se nabízí také možnost pastorační procházky ve dvou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny nebo časopisy, které sbor odebírá (Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník)
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.