4.6.   16h poslední předkonfirmační příprava
          17h rozhovor staršovstva s konfirmandy
          cca 18.30 schůze staršovstva
6.6.   9h bohoslužby křestní a konfirmační
          (respirátor/rouška, rozestup 2m krom členů rodiny, dezinfekce rukou)
7.6.   15.30 náboženství starší děti (předkonfirmační příprava)
8.6.   pastorálka horáckého seniorátu
9.6.  schůzka k podkroví s architektkou, 19h online rozhovor nad hesly JB
11.6. 17.30 koncert Filipa Boháče img002.jpg (753404)
13.6. 9h bohoslužby
14.6. 15.30 náboženství starší děti (předkonfirmační příprava)
19.6. ? filmový klub mládeže
20.6. 9h křestní bohoslužby - host na kazatelně Miroslav Erdinger, farář v Mělníku
21.6. farářka mimo sbor - komise pro pastorační pracovníky
25.-26.6. farářka mimo sbor - výjezdní pastorálka
27.6. 9h rodinné bohoslužby ke konci školně-neškolního roku, beseda k rozvojovému plánu sboru
            sborový oběd dle epidemiologické situace
4.7. 9h bohoslužby
7.7. 17h výjezdní schůze staršovstva ve Vanči
 
 
  

Záznam bohoslužeb 25. 4. https://www.youtube.com/watch?v=2umL2GaaBpk

    Záznam pašijí s koncertem Listověje z Husova domu na Zelený čtvrtek:
https://www.youtube.com/watch?v=rtBQxEY3MQs&t=413s
 

Záznam bohoslužeb ze 4. postní neděle 14. 3. naleznete zde: https://youtu.be/E1YQvi8HLBo

Záznam bohoslužeb ze 3. postní neděle 7.3. naleznete zde: https://youtu.be/-cmj7RrrQjg

Záznam bohoslužeb z 2. postní neděli 28.2. naleznete zde: https://youtu.be/8FI0NBTydFQ

Záznam bohoslužeb 1. postní neděle 21.2. s VP naleznete zde:  https://youtu.be/…Rh8

Záznam bohoslužeb neděle 14.2. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oQkIXt6kZ58

Záznam bohoslužeb neděle 7.2. naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=07dyPcLvEO0&t=673s

Záznam bohoslužeb neděle 31.1. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=_9Tmia_nFO0

Záznam bohoslužeb neděle 24.1. naleznete na: https://youtu.be/7TJCJhsa5uE

Těm, kteří záznam zhlédnout nemohou, bude zaslána pobožnost poštou.

 

Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na www.evangnet.cz v sekci bohoslužby online.
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
S farářkou můžete hovořit telefonicky (724 974 129) nebo si v případě nutnosti domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma. V případě hezkého počasí se nabízí také možnost pastorační procházky ve dvou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny nebo časopisy, které sbor odebírá (Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník)
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.