Modlitby

1.

Chci tě vyznávat, Pane,

na svých cestách,

však nauč mne, prosím,

uprostřed zmatených časů

vyznat se v sobě sama.

2.

Pane, jak krásný je den,

kdy nás navštíví vzácný host!

Smíme odložit, co nám zaměstnává mysl i ruce. 

Smíme poslouchat jeho a ne pořád jen svůj hlas,

pohlédnout na vše jeho a ne jen svýma očima,

a tak se můžeme setkat s novým a obohacujícím,

co jsme netušili, nevnímali,

vůči čemu jsme otupěli, zlhostějněli.

Smíme pro něho něco udělat, a tak mít pro co žít.

Za všechna ta setkání ti, pane, děkujeme,

a prosíme, buď ty sám dnešního dne

naším vzácným hostem.

3.

Jsme tu a přitom...

ztrácíme se sami v sobě,

v tom, co se nám děje,

co na nás dopadá,

co jsme sami zavinili,

v našich těžkostech

i v nesoustředěnosti.

Hledáme tě, ptáme se po tobě a přitom...

zjišťujeme, že ty jsi nás nalezl.

Mluvíme na tebe a přitom...

můžeme se před tebou ztišit.


Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek