Jiné...

SR v lednu 2021 veřejně vyzvala k podpoře lidských práv v Bělorusku.

"Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně," stojí mimo jiné v prohlášení, jehož celé znění najdete v příloze.

Chcete-li se ve svých sborech k tomuto apelu přidat a zvýšit tak jeho dosah, prosíme vás o sdílení článku:
- https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodni-rada-vyzyva-k-podpore-utlacovanych-v-belorusku/

 

Jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy zřídila Českobratrská církev evangelická společně s diakonickým Střediskem celostátních programů a služeb pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky. Vedle koordinátora pracuje s uprchlíky a migranty také farář pro menšiny. Pro potřeby našich aktivit jsme vytvořili webové stránky - www.prouprchliky.cz

 Prohlaseni SR k projevum rasismu v CR.pdf