Podporujeme

Bratr Kálef z. s.

Zapsaný spolek Bratr Kálef pořádá v horáckém seniorátu akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Náš sbor je členem tohoto sdružení, podporujeme jej účastí na akcích (tábor, den rodiny, seniorátní setkání všech generací), personálním zastoupením, prací ve Výboru br. Kálefa i finančně.

Místní organizace

Minimálně jednou ročně pořádáme dětskou benefici. Děti prodávají vlastnoruční výrobky a polovina částky je věnována některé místní organizaci. Adventní benefice v roce 2016 vynesla při počtu 11 prodávajících Kč 1664,-, které jsme s dětmi předali na výroční schůzi Klubu naděje - klub onkologických pacientů. V roce 2017 jsme přispěli Domácímu hospicu Vysočina částkou Kč 4262,-. V roce 2018 jsme podpořili nadační fond Vrba částkou 4755,-. V roce 2019 jsme vybrali 5300,- pro domov Kamélie (ÚSP Křižanov).V roce 2020 chceme uspořádat benefici pro místní skauty.
 

Diakonii ČCE

Každoročně vybíráme postní sbírku pro Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2017 jsme odeslali Kč 2260,-, z nichž se nakoupí školní pomůcky na jeden rok pro osm dětí v uprchlickém táboře Pauk Taw v Barmě. 

V roce 2018 jsme odeslali Kč 4000,- na centrum Peace Oasis (knihovna, kavárna, společenské prostory), které buduje Diakonie ČCE přímo v uprchlickém táboře v Zátarí, kde žije provizorně mnoho lidí, kteří nemohou dělat, co by chtěli a žít, jak by chtěli. V roce 2019 jsme vybrali 4600,- na pomoc při návratu Syřanům z uprchlických táborů domů do Sýrie. V roce 2020 jsme vybrali na školku pro uprchlíky v Libanonu 2100,-.

V Husově domě se také konaly kurzy Pečuj doma s námi, které náš sbor podporuje.

Jeden svět

Zboží z fairtradového obchůdku Jeden svět je k zakoupení ve větším množství při Noci kostelů a při předadventní benefici.