Podporujeme

Bratr Kálef z. s.

Zapsaný spolek Bratr Kálef pořádá v horáckém seniorátu akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Náš sbor je členem tohoto sdružení, podporujeme jej účastí na akcích (tábor, den rodiny, seniorátní setkání všech generací), personálním zastoupením, prací ve Výboru br. Kálefa i finančně.

Místní organizace

Minimálně jednou ročně pořádáme dětskou benefici. Děti prodávají vlastnoruční výrobky a polovina částky je věnována některé místní organizaci. Adventní benefice v roce 2016 vynesla při počtu 11 prodávajících Kč 1664,-, které jsme s dětmi předali na výroční schůzi Klubu naděje - klub onkologických pacientů. V roce 2017 jsme přispěli Domácímu hospicu Vysočina částkou Kč 4262,-. V roce 2018 jsme podpořili nadační fond Vrba částkou 4755,-. V roce 2019 jsme vybrali 5300,- pro domov Kamélie (ÚSP Křižanov).V roce 2020 jsme kvůli koronavirové pandemii nemohli uspořádat benefici pro místní skauty, plánujeme ji na letošní listopad.
 

Diakonii ČCE

Každoročně vybíráme postní sbírku pro Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2017 jsme odeslali Kč 2260,-, z nichž se nakoupí školní pomůcky na jeden rok pro osm dětí v uprchlickém táboře Pauk Taw v Barmě. 

V roce 2018 jsme odeslali Kč 4000,- na centrum Peace Oasis (knihovna, kavárna, společenské prostory), které buduje Diakonie ČCE přímo v uprchlickém táboře v Zátarí, kde žije provizorně mnoho lidí, kteří nemohou dělat, co by chtěli a žít, jak by chtěli. V roce 2019 jsme vybrali 4600,- na pomoc při návratu Syřanům z uprchlických táborů domů do Sýrie. V roce 2020 jsme vybrali na školku pro uprchlíky v Libanonu 2100,-. V roce 2021 jsme odeslali na školku v Libanonu 1800,- a na pomoc lidí zasažených tornádem na jižní Moravě 28.300,-

V Husově domě se také konaly kurzy Pečuj doma s námi, které náš sbor podporuje.

Jeden svět

Zboží z fairtradového obchůdku Jeden svět je k zakoupení ve větším množství při Noci kostelů a při předadventní benefici.