Podporujeme

Bratr Kálef z. s.

Zapsaný spolek Bratr Kálef pořádá v horáckém seniorátu akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Náš sbor je členem tohoto sdružení, podporujeme jej účastí na akcích (tábor, den rodiny, seniorátní setkání všech generací) i finančně.

Místní organizace

Minimálně jednou ročně pořádáme dětskou benefici. Děti prodávají vlastnoruční výrobky a polovina částky je věnována některé místní organizaci. Adventní benefice v roce 2016 vynesla při počtu 11 prodávajících Kč 1664,-, které jsme s dětmi předali na výroční schůzi Klubu naděje - klub onkologických pacientů. V roce 2017 jsme přispěli Domácímu hospicu Vysočina částkou Kč 4262,-.
 

Diakonii ČCE

Každoročně vybíráme postní sbírku pro Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2017 jsme odeslali Kč 2260,-, z nichž se nakoupí školní pomůcky na jeden rok pro osm dětí v uprchlickém táboře Pauk Taw v Barmě. 

V roce 2018 jsme odeslali Kč 4000,- na centrum Peace Oasis (knihovna, kavárna, společenské prostory), které buduje Diakonie ČCE přímo v uprchlickém táboře v Zátarí, kde žije provizorně mnoho lidí, kteří nemohou dělat, co by chtěli a žít, jak by chtěli.

V Husově domě se také koná kurz Diakonie Pečuj doma, který náš sbor podporuje.

 

Novinky

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek