Podporujeme

Bratr Kálef z. s.

Zapsaný spolek Bratr Kálef pořádá v horáckém seniorátu akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Náš sbor je členem tohoto sdružení, podporujeme jej účastí na akcích (tábor, den rodiny, seniorátní setkání všech generací) i finančně.

Místní organizace

Minimálně jednou ročně pořádáme dětskou benefici. Děti prodávají vlastnoruční výrobky a polovina částky je věnována některé místní organizaci. Adventní benefice v roce 2016 vynesla při počtu 11 prodávajících Kč 1664,-, které jsme s dětmi předali na výroční schůzi Klubu naděje - klub onkologických pacientů. V roce 2017 jsme přispěli Domácímu hospicu Vysočina částkou Kč 4262,-.
 

Diakonii ČCE

Každoročně vybíráme postní sbírku pro Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2017 jsme odeslali Kč 2260,-, z nichž se nakoupí školní pomůcky na jeden rok pro osm dětí v uprchlickém táboře Pauk Taw v Barmě. 

V roce 2018 jsme odeslali Kč 4000,- na centrum Peace Oasis (knihovna, kavárna, společenské prostory), které buduje Diakonie ČCE přímo v uprchlickém táboře v Zátarí, kde žije provizorně mnoho lidí, kteří nemohou dělat, co by chtěli a žít, jak by chtěli.

V Husově domě se také koná kurz Diakonie Pečuj doma, který náš sbor podporuje.

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek