Otázky a odpovědi

Může modlitba pomoci?

Modlitba je veliký dar. I ten nejobyčejnější člověk se může obrátit přímo k Bohu a Bůh ho slyší. Není k tomu potřeba žádné zvláštní řeči ani splnit složité podmínky. Modlit se můžeme kdykoli a kdekoli. Mnoho lidí se modlí, teprve když si neví rady. Modlit se však můžeme i tehdy, když prožijeme něco krásného. Když se ráno probudíme, je to důvod k vděčnosti. Když usedáme k obědu, sluší se poděkovat tomu, kdo se o nás stále stará. Když večer usínáme, je dobrá příležitost odevzdat uplynulý den s jeho radostmi i těžkostmi Pánu Bohu. Když se modlíme, je to jedna z mála chvil v životě, kdy můžeme být zcela otevření. V modlitbě nemá smysl si na nic hrát. Bůh o nás ví všechno. A přece nám naslouchá. Když se člověk modlí, nalézá pochopení a sílu, které mu chybí. (JG)

—————

Má smysl číst bibli?

Bible je soubor knih, který vznikal celá staletí. Psali ji lidé, kteří chtěli vydat svědectví o Božích činech. Čerpali přitom z mnoha zdrojů. Použili historické kroniky, pověsti, přísloví, proroctví, příběhy, sbírky zákonů i modlitby. Vytvořili tak mozaiku, z které můžeme poznat, jak Pán Bůh skrytě jedná uprostřed lidských příběhů. Ve Starém zákoně se dozvíme, co Bůh učinil pro svůj lid Izrael. V Novém zákoně čteme o životě Ježíše z Nazareta, který byl člověk jako my, ale svým životem dokonale naplnil Boží vůli. Bůh se nám v této knize dává poznat daleko zřetelněji než v přírodě nebo v dějinách. Některá místa v bibli nejsou snadno srozumitelná a potřebují výklad. S její pomocí však můžeme pochopit, co dnes Bůh lidem nabízí a dává v Ježíši Kristu. Bible před námi otevírá nový pohled, který nám pomáhá porozumět světu i sobě samým. (JG) 

—————

Mají to křesťané v životě snazší?

Mnoho zlého si lidé způsobí vlastní vinou. Důvod lidského trápení nedovede uspokojivě vysvětlit nikdo. Odmítnout Boha jen proto, že něco nechápeme, nic neřeší. Bible říká důležitou věc: Bůh lidské utrpení nechce. Ježíš - na rozdíl od obecného mínení své doby - nemoci a katastrofy nepovažoval za Boží trest, ale viděl v nich výzvu k vzájemné pomoci a solidaritě. Vlastním příkladem ukazuje, jak se zlem zápasit. Povzbuzuje nás k větší odvaze a statečnosti. I když zlo nedokážeme vždycky odstranit, můžeme ho alespoň zmírnit nebo obrátit k dobrému. Křesťané věří, že v Ježíši Kristu na sebe Bůh vzal úděl člověka se vším, co k němu patří - včetně pochybností, úzkosti, utrpení a nakonec i smrti. Boží solidarita s naším lidstvím v celé jeho křehkosti je největší pomoc, kterou křesťanská víra nabízí. (JG)

—————

A co ostatní náboženství?

Všem náboženstvím je společné hledání smyslu života. Pomocí mýtů a obřadů se lidé pokouší proniknout k tajemství světa a Boží existence. Odpověď hledají v přírodě, lidském svědomí, dějinách nebo různých meditačních technikách. Křesťané věří, že jejich víra není výsledkem lidského hledání a přemýšlení, ale Božího zájmu o člověka. Ježíš nás přesvědčil, že Bůh je jiný než naše představy o něm. Křesťanství a jiná náboženství mohou v řadě případů mluvit podobnou řečí. Na to je možné navázat a vzájemně spolupracovat. Pouze v křesťanství je však zřetelně vajádřeno, že důvodem našeho života je Boží láska. Nikde jinde neuslyšíme, že se Bůh obětoval pro člověka a miluje všechny lidibez rozdílu. (JG)

—————