ZRUŠENO 20. 9. seniorátní setkání všech generací SDG last.jpg (551155)

ZRUŠEN 25.-28.9. Sjezd nejen evangelické mládeže ve Vsetíně

27. 9. host na kazatelně: Ilona Mužátková, přednáška Zelené křesťanství Ilona Mužátková Zelené křesťanství.pdf (181,7 kB)

ZRUŠENO 5. 10. podvečer s Annou Hogenovou podvečer s Annou Hogenovou.jpg (1038571)

11. 10. bohoslužby Díkčinění a koncert Listověj Listověj Husův dům A4.pdf (531,2 kB)

15.10. podvečer s Alexandrem Flekem podvečer s A.Flekem.pdf (147710)

kalendárium akcí pro děti a mládež kalendárium.pdf (170019)

Rozpis nedělka nedělka rozpis 2020 - 21 1 pol..pdf (172184)

Letos nás čeká setkání s právníkem a teologem Danielem Bartoněm v listopadu.