Staršovstvo sboru rozhodlo, že 18. 4. se budou konat bohoslužby v Husově domě nadvakrát – v 9h (pro starší 60 let) a v 10.30 pro mladší.

25. 4. se bohoslužby v Husově domě nekonají, můžete shlédnout záznam bohoslužeb (odkaz níže). 2. 5. se opět k bohoslužbám sejdeme; poštou, e-mailem či přes messenger obdržíte podklad k pobožnosti.

Vzhledem k nepřítomnosti s. farářky 18.-30.4. se online setkání v týdnu nekonají. V nutných případech zastupuje s. farářku br. farář Jan Jun z Horních Vilémovic (tel.:723 724 694)

 
Záznam pašijí s koncertem Listověje z Husova domu na Zelený čtvrtek:
https://www.youtube.com/watch?v=rtBQxEY3MQs&t=413s
 

Záznam bohoslužeb ze 4. postní neděle 14. 3. naleznete zde: https://youtu.be/E1YQvi8HLBo

Záznam bohoslužeb ze 3. postní neděle 7.3. naleznete zde: https://youtu.be/-cmj7RrrQjg

Záznam bohoslužeb z 2. postní neděli 28.2. naleznete zde: https://youtu.be/8FI0NBTydFQ

Záznam bohoslužeb 1. postní neděle 21.2. s VP naleznete zde:  https://youtu.be/…Rh8

Záznam bohoslužeb neděle 14.2. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oQkIXt6kZ58

Záznam bohoslužeb neděle 7.2. naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=07dyPcLvEO0&t=673s

Záznam bohoslužeb neděle 31.1. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=_9Tmia_nFO0

Záznam bohoslužeb neděle 24.1. naleznete na: https://youtu.be/7TJCJhsa5uE

Těm, kteří záznam zhlédnout nemohou, bude zaslána pobožnost poštou.

setkání v týdnu přes Jitsi Meet (heslo: VelkéMezirici)

20.3. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada -přihlásit se lze u s. farářky nebo s. kurátorky
21.3. 5. postní neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/zde v sekci texty
22. 3. 15h online setkání starší děti
24. 3. 18h online rozhovor nad biblí (hesly JB)
25. 3. 15h online náboženství mladší děti
26. 3. 18.30 online předkonfirmační příprava
27. 3. během dopoledne brigáda - předvelikonoční úklid
28. 3. Květná neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/ zde v sekci texty
29. 3. 15h online setkání starší děti
31. 3. 19h online rozhovor nad biblí (hesly Jednoty bratrské)
1. 4. 15h online náboženství mladší děti
2. 4.  Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
9h (především pro věkem starší), 10.30 (pro ty mladší)
! JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT FARÁŘCE (724 974 129),     
abychom zajistili bezpečný počet účastníků
4. 4.  Boží hod velikonoční - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
9h (především pro věkem starší), 10.30 (pro ty mladší)
! JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT FARÁŘCE (724 974 129),
abychom zajistili bezpečný počet účastníků
6.4. 19h online schůze staršovstva

Synodní rada veřejně vyzvala k podpoře lidských práv v Bělorusku.
"Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně," stojí mimo jiné v prohlášení, jehož celé znění najdete v příloze.
Chcete-li se ve svých sborech k tomuto apelu přidat a zvýšit tak jeho dosah, prosíme vás o sdílení článku:
- https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodni-rada-vyzyva-k-podpore-utlacovanych-v-belorusku/

 
Evangelická církev zpřístupnila řadu nahrávek kázání, zamyšlení, přednášek, písní a skladeb ve veřejném internetovém audioarchivu.
K nedělním bohoslužbám se můžete připojit online. Seznam míst, odkud se vysílá naleznete na celocírkevním webu
Doporučujeme četbu bible (obzvláště evangelia a žalmy).
S farářkou můžete hovořit telefonicky (724 974 129) nebo si v případě nutnosti domluvit osobní schůzku v Husově domě či u vás doma. V případě hezkého počasí se nabízí také možnost pastorační procházky ve dvou.
Lze si také půjčit kvalitní knihy ze sborové knihovny nebo časopisy, které sbor odebírá (Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník)
Jménem evangelického sboru vám přeji dobrou mysl, pevné zdraví, vytvalou víru a důvěru v Boha.

 

kalendárium akcí pro děti a mládež kalendárium.pdf (170019)

Rozpis nedělka nedělka rozpis 2020 - 21 1 pol..pdf (172184)