Ve dnech 14., 27.,28. 5. a 11. 6. bude farářka mimo VM (administrace Daňkovice/Sněžné)

V rámci Noci kostelů vystoupí Eva Henychová pozvánka E. Henychová.jpg (825 kB)

Druhý letošní večer s hostem Mikulášem Vymětalem se koná 5. 6. večer s Mikulášem Vymětalem.pdf (182,3 kB)

Na sborový den 17. 6. přijala pozvání Lenka Ridzoňová, farářka v Praze-Střešovicích.

U s. farářky se přihlašujte na sborový pobyt v Šafránkově mlýně 22.-27. 7. 2018 (chatky, pro zájemce penzion).

Přihlašujte se také na sborový výlet 5. 5. do Boskovic, kam vyrazíme spolu s přáteli z holandského Baarnu a Horních Vilémovic.

Stále probíhá katecheze dospělých ve čt v 10h (po rodinách i na faře).

Pozvánka na vzdělávání laiků brněnského seniorátu Pozvánka_vzdělávání laiků 2018-20.docx

Sborový volejbal se koná mimo školní prázdniny každý čtvrtek od 19.30 v tělocvičně ZŠ Oslavická.

Rozpis nedělní školy na druhé pololetí rozpis nedělky II. pololetí.pdf

Kalendárium akcí pro děti a mládež do června 2018 kalendárium do června.pdf

 

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Shromáždění na podporu čínských křesťanů

Modlitba za pronásledované čínské křesťany a shromáždění na podporu práv menšin v Číně se uskuteční v pátek 16. března v 18 hodin u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem. Cílem akce je upozornit na případ čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl a připomenout situaci...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Den reformace - svátkování s dětmi

V neděli 5. listopadu jsme si připomněli 500sté výročí dne, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí a započal tak reformační proces v církvi, který vedl k nechtěnému oddělení protestantů z lůna římskokatolické církve. Luther se odmítal podrobit církevní moci na základě Písma a svědomí,...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek

Večer s Jiřinou Šiklovou

Poslední řijnový podvečer přijela do Husova domu naše přední socioložka, signatářka Charty 77 a žena, která dovede vytáhnout na světlo méně známé souvislosti z naší historie, politiky a dění, paní Jiřina Šiklová.Paní Šiklová zdůraznila, že Charta 77 nebyla organizací, ale neformání občanskou...
Celý článek