O nás

 

Jsme křesťané z Velkého Meziříčí a okolí, kterým je blízký evangelický způsob víry. Scházíme se k bohoslužbám a dalším setkáním v Husově domě. Pořádáme večery s hosty, koncerty, akce pro děti a mládež... Máme radost, když se naše prostory zaplní, zní dobrá hudba nebo inspirativní myšlenky. Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí. Jde nám o pěstování dobrých vztahů k Bohu i k lidem. Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, jedním ze sborů jejího horáckého seniorátu. Chcete-li se o této církvi dozvědět více, můžete nahlédnout zde: CCE pruvodce.pdf (765679)

Sbor vede spolu s farářkou staršovstvo. Jeho členy byli na období 2020-2026 zvoleni: kurátorka Dana Konvalinková, místokurátor Jan Fic, pokladník Radoslav Smejkal, hospodář Pavel Konvalinka, hospodář Josef Sláma, Božena Doležalová, Anna Chodáková, Lena Machová, Lenka Součková, Josef Hladík. Náhradníky byli zvoleni Jaromír Voda, Libor Smejkal, Alois Němec.

Těžištěm života sboru jsou nedělní bohoslužby. Během větší části bohoslužeb děti obvykle navštěvují nedělní školu (vyjma letních prázdnin), kterou vede šest členů sboru. Během školního roku se děti schází k výuce náboženství (reflektujeme biblické texty a mluvíme o základních křesťanských hodnotách) ve Velkém Meziříčí a Vanči/Pozďatíně, starší děti se schází k předkonfirmační přípravě. Třikrát do roka pořádáme tzv. svátkování (ztvárňujeme biblický příběh, učíme se nové písně, hrajeme si, koukáme na filmy, přespíme na faře do neděle, kdy společně prožijeme bohoslužby). V loňském roce se začala scházet i mládež a zakládáme filmový klubík. Pro dospělé se na čtyřech místech se koná rozhovor nad biblí (mluvíme o biblických knihách, o základech křesťanské víry i obecněji o životě duchovním, který prostupuje ten "profánní"); scházíme se v Hrbově, Jabloňově, Tasově a v Husově domě ve Velkém Meziříčí. V roce 2016 jsme začali organizovat dětské benefice, podporujeme Diakonii ČCE, sdružení Bratr Kálef. Oblíbené jsou nedělní sborové dny, kdy po bohoslužbách následuje přednáška s besedou a společný oběd. Těší nás spolupráce s městem, které finančně podporuje cyklus "večer s hostem", a také kontakty s holandskými křesťany z města Baarn. V létě pořádáme dětský tábor či sborovou rekreaci a česko-holandský summercamp.