O nás

Jsme křesťané z Velkého Meziříčí a okolí, kterým je blízký evangelický způsob víry. Scházíme se k bohoslužbám a dalším setkáním v krásném sborovém domě. Pořádáme večery s hosty, koncerty a další akce. Máme radost, když se naše prostory zaplní, zní dobrá hudba nebo inspirativní myšlenky. Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí. Jde nám o pěstování dobrých vztahů k Bohu i k lidem. Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, jedním ze sborů jejího horáckého seniorátu. Chcete-li se o této církvi dozvědět více, můžete nahlédnout zde: CCE pruvodce.pdf (765679)

Sbor vede spolu s farářkou staršovstvo. Jeho členy byli na období 2014-2020 zvoleni: Dana Konvalinková, Dana Vošmerová, Vlasta Elisová, Božena Doležalová, Libor Smejkal, Karel Hermany, Jaromír Voda, Dobroslav Voda, Jan Fic, Jiří Fic a Josef Sláma.

Těžištěm života sboru jsou nedělní bohoslužby. Během větší části bohoslužeb děti obvykle navštěvují nedělní školu (vyjma letních prázdnin), kterou vede šest učitelů. Během školního roku se děti schází k tzv. "svátkování" na faře a k výuce náboženství ve Velkém Meziříčí a Vanči/Pozďatíně, starší děti se schází k předkonfirmační přípravě. V letošním roce se začala scházet i mládež a zakládáme filmový klubík. Pro dospělé se na čtyřech místech se konají biblické hodiny (Hrbov, Jabloňov, Tasov, Velké Meziříčí). V roce 2016 jsme začali organizovat dětské benefice, podporujeme Diakonii ČCE, sdružení Bratr Kálef. Oblíbené jsou nedělní sborové dny, kdy po bohoslužbách následuje přednáška s besedou a společný oběd. Těší nás spolupráce s městem, které finančně podporuje cyklus "Večer s hostem", a také kontakty s holandskými křesťany z města Baarn. V létě pořádáme dětský tábor nebo sborovou rekreaci a česko-holandský summercamp.

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.