O nás

Jsme křesťané z Velkého Meziříčí a okolí, kterým je blízký evangelický způsob víry. Scházíme se k bohoslužbám a dalším setkáním v krásném sborovém domě. Pořádáme večery s hosty, koncerty a další akce. Máme radost, když se naše prostory zaplní, zní dobrá hudba nebo inspirativní myšlenky. Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí. Jde nám o pěstování dobrých vztahů k Bohu i k lidem. Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, jedním ze sborů jejího horáckého seniorátu. Chcete-li se o této církvi dozvědět více, můžete nahlédnout zde: CCE pruvodce.pdf (765679)

Sbor vede spolu s farářkou staršovstvo. Jeho členy byli na období 2014-2020 zvoleni: Dana Konvalinková, Dana Vošmerová, Vlasta Elisová, Božena Doležalová, Libor Smejkal, Karel Hermany, Jaromír Voda, Dobroslav Voda, Jan Fic, Jiří Fic a Josef Sláma.

Těžištěm života sboru jsou nedělní bohoslužby. Během větší části bohoslužeb děti obvykle navštěvují nedělní školu (vyjma letních prázdnin), kterou vede šest učitelů. Během školního roku se děti schází k tzv. "svátkování" na faře a k výuce náboženství ve Velkém Meziříčí a Vanči/Pozďatíně, starší děti se schází k předkonfirmační přípravě. V letošním roce se začala scházet i mládež a zakládáme filmový klubík. Pro dospělé se na čtyřech místech se konají biblické hodiny (Hrbov, Jabloňov, Tasov, Velké Meziříčí). V roce 2016 jsme začali organizovat dětské benefice, podporujeme Diakonii ČCE, sdružení Bratr Kálef. Oblíbené jsou nedělní sborové dny, kdy po bohoslužbách následuje přednáška s besedou a společný oběd. Těší nás spolupráce s městem, které finančně podporuje cyklus "Večer s hostem", a také kontakty s holandskými křesťany z města Baarn. V létě pořádáme dětský tábor nebo sborovou rekreaci a česko-holandský summercamp.

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek