Nabízíme

ÚČAST NA ŽIVOTĚ SBORU (zveme k bohoslužbám, k rozhovoru nad biblí, večerům s hosty, koncertům, beneficím, svátkování a dalšímu...)

ROZHOVORY ve společenství (při biblických hodinách, na kávě po bohoslužbách), pastýřský rozhovor s farářkou, zpověď

ČLENSTVÍ VE SBORU

ZAPOJENÍ DO ČESKO-HOLANDSKÝCH VZTAHŮ, KURZŮ DIAKONIE, DĚTSKÉ BENEFICE A DALŠÍCH AKTIVIT SBORU

KATECHEZI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH, KATECHEZI SPOJENOU S PŘÍPRAVOU KE KŘTU

SVATBY pro ty, kdo stojí o biblické slovo a Boží požehnání na společnou cestu

POHŘBY, protože vzdor smrti a smutku zvěstujeme pozůstalým evangelijní naději

ZAPŮJČENÍ SBOROVÝCH PROSTOR ke konání svateb, pohřbů, oslavy křtů, narozenin apod.

PODPORU A ÚČAST NA SBOROVÝCH PROJEKTECH (svátkování, Živoucí zahrada...)