Nabízíme

ROZHOVORY ve společenství (při biblických hodinách, na kávě po bohoslužbách), pastýřský rozhovor s farářkou, zpověď

ČLENSTVÍ VE SBORU

KATECHEZI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

KŘTY dětí i dospělých (součástí křtu je předkřestní příprava)

SVATBY pro ty, kdo stojí o biblické slovo a Boží požehnání na společnou cestu

POHŘBY, protože vzdor smrti a smutku zvěstujeme pozůstalým evangelijní naději

 

Novinky

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek