Nabízíme

ÚČAST NA ŽIVOTĚ SBORU (zveme k bohoslužbám, k rozhovoru nad biblí, večerům s hosty, koncertům, beneficím, svátkování a dalšímu...)
ROZHOVORY ve společenství (při biblických hodinách, na kávě po bohoslužbách), pastýřský rozhovor s farářkou, zpověď
ČLENSTVÍ VE SBORU
ZAPOJENÍ DO ČESKO-HOLANDSKÝCH VZTAHŮ, KURZŮ DIAKONIE, DĚTSKÉ BENEFICE A DALŠÍCH AKTIVIT SBORU
KATECHEZI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH, KATECHEZI SPOJENOU S PŘÍPRAVOU KE KŘTU
SVATBY pro ty, kdo stojí o biblické slovo a Boží požehnání na společnou cestu
POHŘBY, protože vzdor smrti a smutku zvěstujeme pozůstalým evangelijní naději
ZAPŮJČENÍ SBOROVÝCH PROSTOR ke konání svateb, pohřbů, oslavy křtů, narozenin apod.
PODPORU A ÚČAST NA SBOROVÝCH PROJEKTECH (svátkování, Živoucí zahrada...)