Nabízíme

ROZHOVORY ve společenství (při biblických hodinách, na kávě po bohoslužbách), pastýřský rozhovor s farářkou, zpověď

ČLENSTVÍ VE SBORU

ZAPOJENÍ DO ČESKO-HOLANDSKÝCH VZTAHŮ, KURZŮ DIAKONIE, DĚTSKÉ BENEFICE A DALŠÍCH AKTIVIT SBORU

KATECHEZI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH, KATECHEZI SPOJENOU S PŘÍPRAVOU KE KŘTU

SVATBY pro ty, kdo stojí o biblické slovo a Boží požehnání na společnou cestu

POHŘBY, protože vzdor smrti a smutku zvěstujeme pozůstalým evangelijní naději

ZAPŮJČENÍ SBOROVÝCH PROSTOR ke konání svateb, pohřbů apod.