2021

Setkáváme se online s mladšími i staršími dětmi, konfirmandy, k rozhovoru nad hesly Jednoty bratrské. Online schůzuje i staršovstvo. Začali jsme natáčet záznamy bohoslužeb. S. farářka rozesílá pobožnosti poštou těm, kdo se nedostanou na počítač.

23. 1. 8.30 online konvent

27. 1. ekumenické setkání duchovních tří církví v Husově domě (ŘKC, AC, ČCE)

25.2. schůzka ke konání rodinné rekreace 

20.3. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada 

21.3. 5. postní neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/zde v sekci texty

27. 3. během dopoledne brigáda - předvelikonoční úklid, natáčení pašijí s Listovějem

28. 3. Květná neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/ zde v sekci texty

29. 3. 15h online setkání starší děti

31. 3. 19h online rozhovor nad biblí (hesly Jednoty bratrské)

1. 4. 15h online náboženství mladší děti

2. 4.  Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

        9h (především pro věkem starší), 10.30 (pro ty mladší)

4. 4.  Boží hod velikonoční - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

6. 4. online schůze staršovstva

10. 4. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada

11. 4. bohoslužby na dvě kola

17. 4. brigáda Živoucí zahrada

18. 4. bohoslužby na dvě kola

24. 4. brigáda Živoucí zahrada

25. 4. záznam bohoslužeb

1. 5. brigáda Živoucí zahrada

od 2. 5. bohoslužby pouze jedenkrát

2. 5. křest D. K. a J. B.

3.5. online schůzka k RE-KREACI

15.5. brigáda Živoucí zahrada

17.5. schůzka k platformě kulturního dění ve VM

22.5. 9-12h předkonfirmační "nalejvárna"

23.5. svatodušní bohoslužby s sv. VP (sbírka Diakonie)

    sbírka pro Galinu Lazareva

27.5. schůzka výboru br. Kálefa

29.5. brigáda Živoucí zahrada

4.6. rozhovor konfirmandů se staršovstvem, schůze staršovstva

6.6. křestní a konfirmační bohoslužby s vysluhováním sv. VP

9.6. schůzka k podkroví s architektkou

11.6. koncert Filipa Boháče

14.6. poslední náboženství ve školním roce - mladší děti

17.6. poslední náboženství ve školním roce - starší děti (budoucí konfirmandi)

20.6. host na kazatelně br. f. Miroslav Erdinger, křestní bohoslužby

23.6. poslední rozhovor nad hesly JB online ve školním roce

24.6. schůzka k summercampu

27.6. rodinné bohoslužby (konec neškolně školního roku), beseda o rozvojovém plánu sboru, sborový oběd

červen-červenec sbírka pro obyvatele jižní Moravy zasažené Tornádem 28.300,-

7.7.  výjezdní staršovstvo ve Vanči (k rozvojovému plánu sboru)

18.7. křestní bohoslužby

24.-31.7 sborová rekreace v Daňkovicích (s dražbou dresu Tomáše Holeše pro Skaut Velké Meziříčí)

1.8. bohoslužby s VP (měly proběhnout venku, ale počasí nám nepřálo)

8.8. bohoslužby (taktéž měly proběhnout venku - na Živoucí zahradě, ale počasí nám opět nepřálo;-)

sbírka pro lidi zasažené bleskovými povodněmi v Německu

15. 8. host na kazatelně Pavel Keřkovský, poté jeho přednáška Svobodní a sobě rovní a sborový oběd

16.-19.8. seniorátní vandr pro mladší mládež

29. 8. 9h rodinné bohoslužby k zahájení školního roku, 14h loučení s prázdninami (gravírování, airsoft, výroba palačinek), koncert Pepíčkovo štěstí, oheň

31.8. modlitební setkání (začali jsme se pravidelně scházet k modlitbám)

5.9. bohoslužby poprvé (a s předstihem) vedl náš vikář Ján Brian Kenneth Lauko, 10.15 schůze staršovstva

8.9. farářka oficiálně předala správu Daňkovic (a trochu se jí uvolnily ruce pro práci v našem sboru)

11.9. další z řady brigád na Živoucí zahradě

12. 9.  sborový výlet Mělník

17. 9.  19h  setkání střední generace (první po letech)

17. 9.   večer odjezd mladší mládeže do Hor. Vilémovic a SSVG tamtéž

           na SSVG se nás účastnilo málo...

19. 9.   9h křestní bohoslužby O. P. a M. P.

24.-26. mládež s farářkou vyrazili na sjezd mládeže

30.9. natáčení pro VGS a první setkání dětí v novém školním roce

1.10. začíná v našem sboru působit br. vikář Ján Brian Kenneth Lauko

          18h kavárnička dříve narozených

2.10. 14-18h bazárek oblečení s koncertem Thom´s valley

3.10. bohoslužby Díkčinění se svátostí křtu (A. V. + A. V.) a svátostí večeře Páně - sloužil br. vikář

6. 10. večer s hostem Alexandrem Flekem

7.10. začali jsme se scházet k předkonfirmační přípravě

11.10. schůze staršovstva

 

Záznam bohoslužeb 25. 4. https://www.youtube.com/watch?v=2umL2GaaBpk     Záznam pašijí s koncertem Listověje z Husova     domu na Zelený čtvrtek:

https://www.youtube.com/watch?v=rtBQxEY3MQs&t=413s
 

Záznam bohoslužeb ze 4. postní neděle 14. 3. naleznete zde: https://youtu.be/E1YQvi8HLBo

Záznam bohoslužeb ze 3. postní neděle 7.3. naleznete zde: https://youtu.be/-cmj7RrrQjg

Záznam bohoslužeb z 2. postní neděli 28.2. naleznete zde: https://youtu.be/8FI0NBTydFQ

Záznam bohoslužeb 1. postní neděle 21.2. s VP naleznete zde:  https://youtu.be/…Rh8

Záznam bohoslužeb neděle 14.2. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oQkIXt6kZ58

Záznam bohoslužeb neděle 7.2. naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=07dyPcLvEO0&t=673s

Záznam bohoslužeb neděle 31.1. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=_9Tmia_nFO0

Záznam bohoslužeb neděle 24.1. naleznete na: https://youtu.be/7TJCJhsa5uE