2021

Setkáváme se online s mladšími i staršími dětmi, konfirmandy, k rozhovoru nad hesly Jednoty bratrské. Online schůzuje i staršovstvo. Začali jsme natáčet záznamy bohoslužeb. S. farářka rozesílá pobožnosti poštou těm, kdo se nedostanou na počítač.

23. 1. 8.30 online konvent

27. 1. ekumenické setkání duchovních tří církví v Husově domě (ŘKC, AC, ČCE)

25.2. schůzka ke konání rodinné rekreace 

20.3. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada 

21.3. 5. postní neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/zde v sekci texty

27. 3. během dopoledne brigáda - předvelikonoční úklid, natáčení pašijí s Listovějem

28. 3. Květná neděle - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/ zde v sekci texty

29. 3. 15h online setkání starší děti

31. 3. 19h online rozhovor nad biblí (hesly Jednoty bratrské)

1. 4. 15h online náboženství mladší děti

2. 4.  Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

        9h (především pro věkem starší), 10.30 (pro ty mladší)

4. 4.  Boží hod velikonoční - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

6. 4. online schůze staršovstva

10. 4. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada

11. 4. bohoslužby na dvě kola

17. 4. brigáda Živoucí zahrada

18. 4. bohoslužby na dvě kola

24. 4. brigáda Živoucí zahrada

25. 4. záznam bohoslužeb

1. 5. brigáda Živoucí zahrada

od 2. 5. bohoslužby pouze jedenkrát

2. 5. křest D. K. a J. B.

3.5. online schůzka k RE-KREACI

15.5. brigáda Živoucí zahrada

17.5. schůzka k platformě kulturního dění ve VM

22.5. 9-12h předkonfirmační "nalejvárna"

23.5. svatodušní bohoslužby s sv. VP (sbírka Diakonie)

    sbírka pro Galinu Lazareva

27.5. schůzka výboru br. Kálefa

29.5. brigáda Živoucí zahrada

4.6. rozhovor konfirmandů se staršovstvem, schůze staršovstva

6.6. křestní a konfirmační bohoslužby s vysluhováním sv. VP

9.6. schůzka k podkroví s architektkou

11.6. koncert Filipa Boháče

14.6. poslední náboženství ve školním roce - mladší děti

17.6. poslední náboženství ve školním roce - starší děti (budoucí konfirmandi)

20.6. host na kazatelně br. f. Miroslav Erdinger, křestní bohoslužby

23.6. poslední rozhovor nad hesly JB online ve školním roce

24.6. schůzka k summercampu

27.6. rodinné bohoslužby (konec neškolně školního roku), beseda o rozvojovém plánu sboru, sborový oběd

7.7.  výjezdní staršovstvo ve Vanči (k rozvojovému plánu sboru)

18.7. křestní bohoslužby