2021

Setkáváme se online s mladšími i staršími dětmi, konfirmandy, k rozhovoru nad hesly Jednoty bratrské. Online schůzuje i staršovstvo. Začali jsme natáčet záznamy bohoslužeb. S. farářka rozesílá pobožnosti poštou těm, kdo se nedostanou na počítač.

23. 1. 8.30 online konvent

    27. 1. ekumenické setkání duchovních tří církví v Husově domě (ŘKC, AC, ČCE)

25.2. schůzka ke konání rodinné rekreace 

20.3. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada

    27. 3. během dopoledne brigáda - předvelikonoční úklid

natáčení pašijí s Listovějem

2. 4.  Velký pátek - dvoukolové bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

    4. 4.  Boží hod velikonoční - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

10. 4. sborová brigáda v rámci projektu Živoucí zahrada