2020

1. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
5. 1. rodinné bohoslužby, schůze staršovstva
11. 1. společná mládež v Horních Vilémovicích - Prostějov, Olomouc, Horní Vilémovice a Velké Meziříčí
22.1. ekumenická bohoslužba (sv. Mikuláš)
23.1. ekumenická bohoslužby (Husův dům)
25.1. odpoledne chval (Overflow Velké Meziříčí)
14.-16.2. konfi-víkendovka o sociálních sítích (Veselí)
19. 2. rozhovor nad Biblí s L. Heryánem
28. 2. filmový klub mládeže
29.2.-1.3. svátkování k 1. postní neděli
1.3. bohoslužby s vysluhováním sv. VP - rodinné o Jonášovi
15. 3. místo bohoslužeb schůze staršovstva - nouzový stav při koronavirové epidemii
3. 5. a 10.5. dvoukolové bohoslužby 8.30 (60let+) a 10.30 (0-60let), 10.5. host na kazatelně Petr Haška
od 17.5. bohoslužby v pravidelném čase
31.5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně (kalíšky)
7.6. bohoslužby se křtem
14.6. výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva
17.6. ustavující schůze staršovstva (kurátorkou zvolena s. Dana Konvalinková, místokurátorem br. Jan Fic)
24. 5. schůze staršovstva
31. 5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním sv. VP ("kalíšky" vzhledem ke koronaviru)
7.6. bohoslužby se křtem K. S.
9.6. večer se Zdeňkem Vojtíškem
14.6. výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva
28.6. sborový den - rodinné bohoslužby s pověřením členů nového staršovstva, sborový oběd, hudební dílna s Tensingem Pelhřimov (pod vedením faráře a muzikanta Daniela Matějky), koncert
5. 7. host na kazatelně František Čunderlík, hudební doprovod celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, přednáška Děti a vnoučata na sociálních sítích
2. 8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským na téma Komenský inspirující českobratrskou spiritualitu
8.-15.8. sborově nesborová rekreace
17.-20.8. vandr po severní Vysočině (konfirmandi a mladší mládež, z našeho sboru 5 + farářka)
22. 8. svatba T. V. a Z. F.
29. 8. svatba A. H. a Z. M.
30. 8. sborový den - 9h křestní bohoslužby (N.H. + I.H.), 10.30 schůze staršovstva, hry pro děti, sborový oběd, odpoledne loučení s
         létem (bylo nás pár, užili jsme si to ;-)
6. 9. křestní bohoslužby (S.V.)