2020

1. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
5. 1. rodinné bohoslužby, schůze staršovstva
11. 1. společná mládež v Horních Vilémovicích - Prostějov, Olomouc, Horní Vilémovice a Velké Meziříčí
22.1. ekumenická bohoslužba (sv. Mikuláš)
23.1. ekumenická bohoslužby (Husův dům)
25.1. odpoledne chval (Overflow Velké Meziříčí)
14.-16.2. konfi-víkendovka o sociálních sítích (Veselí)
19. 2. rozhovor nad Biblí s L. Heryánem
28. 2. filmový klub mládeže
29.2.-1.3. svátkování k 1. postní neděli
1.3. bohoslužby s vysluhováním sv. VP - rodinné o Jonášovi
15. 3. místo bohoslužeb schůze staršovstva - nouzový stav při koronavirové epidemii
3. 5. a 10.5. dvoukolové bohoslužby 8.30 (60let+) a 10.30 (0-60let), 10.5. host na kazatelně Petr Haška
od 17.5. bohoslužby v pravidelném čase
31.5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně (kalíšky)
7.6. bohoslužby se křtem
14.6. výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva
17.6. ustavující schůze staršovstva (kurátorkou zvolena s. Dana Konvalinková, místokurátorem br. Jan Fic)
24. 5. schůze staršovstva
31. 5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním sv. VP ("kalíšky" vzhledem ke koronaviru)
7.6. bohoslužby se křtem K. S.
9.6. večer se Zdeňkem Vojtíškem
14.6. výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva
28.6. sborový den - rodinné bohoslužby s pověřením členů nového staršovstva, sborový oběd, hudební dílna s Tensingem Pelhřimov (pod vedením faráře a muzikanta Daniela Matějky), koncert
5. 7. host na kazatelně František Čunderlík, hudební doprovod celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, přednáška Děti a vnoučata na sociálních sítích
2. 8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským na téma Komenský inspirující českobratrskou spiritualitu
8.-15.8. sborově nesborová rekreace
17.-20.8. vandr po severní Vysočině (konfirmandi a mladší mládež, z našeho sboru 5 + farářka)
22. 8. svatba T. V. a Z. F.
29. 8. svatba A. H. a Z. M.
30. 8. sborový den - 9h křestní bohoslužby (N.H. + I.H.), 10.30 schůze staršovstva, hry pro děti, sborový oběd, odpoledne loučení s
         létem (bylo nás pár, užili jsme si to ;-)
6. 9. křestní bohoslužby (S.V.)
8. 9. pastorální konference ve VM, večer s Jiřím Padevětem
12. 9. školení našich varhaníků v HD
22. 9. dokončení žádosti projektu Živoucí zahrada s Evou Hybáškovou
23. 9. schůze staršovstva
9. 10. setkání investiční komise
23. 10. pohřeb Blaženy a Vojtěcha Štěpánkových (omezený počet účastníků vyhlášený vládním nařízením 10)
4. 11. první online staršovstvo
6. 11. první online předkonfirmační příprava
7. 11. první online náboženství pro mladší děti
9. 11. první online náboženství pro starší děti
11. 11. první online pobožnost (rozhovor nad biblí)
25. 11. Červená středa - připomínka a modlitba za pronásledované pro víru (nasvícen Husův dům a ekumenické modlitební setkání v řkc kostele)
29. 11. na 1. neděli adventní bohoslužby nadvakrát s hostem na kazatelně Joelem Rumlem (bez vysluhování sv. VP)
17.12. schůze staršovstva online
20.12. vánoční slavnost (připravila tentokrát mládež) nadvakrát 8.30 a 10.30
24. 12. 15h štědrodenní nešpor
25. 12. bohoslužby s večeří Páně bez vysluhování (Boží hod vánoční) nadvakrát 8.30 a 10.30
27. 12. bohoslužby poslední neděle v roce