6.1. schůze staršovstva

17. 1. 19h ekumenické bohoslužby v Husově domě - kázání a modlitby řkc děkan Pavel Šenkyřík, farní vikář Karel Adamec

24.1. 19h ekumenické bohoslužby ve sv. Mikuláši - kázání M. Slámová

3.2. schůze staršovstva

17.2. schůze staršovstva (namísto březnové)

24. 2. sborový den s Ondřejem Rumlem a jeho rodinou (přednáška Křesťan a násilí)

15.3. (nejen) sborová večeře s Janošíkovými

23.3. sborová brigáda

24.3. výroční sborové shromáždění

27.3. večer s hostem Michaelem Erdingerem

30.3. Diakonie: Pečuj doma s námi v HD

        večer s P. Konvalinkou a H. Pipovou

4. 4. schůzka k summercampu

začátkem dubna se začaly vyrábět plátěné tašky k 90. výročí vzniku sboru

15. 4. večer s Martinem Chadimou o evropském myšlení

18. 4. koncert trubka - varhany se čtením pašijí

20.-21.4. velikonoční svátkování na faře

21. 4. Velikonoční bohoslužby se zvěstováním dětí a vysluhováním sv. VP

28. 4. seniorátní setkání (presbyterní konference) o liturgii v Havl. Brodě

2.-6. 5. návštěva přátel v holandském Baarnu (skupina 16 lidí)

11. 5. na Den rodiny do Třebíče jsme vycestovali s konfirmandy

        svépomocná skupina Pečuj doma (Diakonie)

12.5. schůze staršovstva

18. 5. brigáda - bourání přístěnku

24. 5. Africká noc kostelů

2.6. schůze staršovstva

18.6. večer s Marií Svatošovou a Alešem Palánem

21.6. závěrečné náboženství

22.6. závěrečná předkonfirmační příprava

13.7. svatba v HD

20.-27.7. Summercamp Daňkovice s holanskými přáteli

26.7. Vodvazfest (v rámci summercampu)

28.7. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským (host na kazatelně, přednáška, oběd)

11.8. host na kazatelně Joel Ruml

25.8. host na kazatelně Jan Trusina

30.8.-1.9. víkendovka na konci prázdnin (dílničky, táborák, filmový klub a rodinné bohoslužby k začátku šk. roku)

1.9. schůze staršovstva

15.9. Den vděčnosti - 90 let sboru a 100 let kaz. stanice (bohoslužby s J. Rumlem a P. Janošíkem, promítání fotografií, oběd, koncert pěv. sboru Naenia)

4.-6.10. se mládež vypravila na Sjezd nejen evangelické mládeže

6. 10. večer s hostem Markem Orko Váchou

11.10. předkonfirmační příprava - pub kvíz

13.10. bohoslužby Díkčinění s vysluhováním (D. Konvalinková, M. Slámová), schůze staršovstva

8.11. večer s hosty V. Hroudou a P. P. Paynem - autorské čtení

9.11. filmový klub mládeže

15.11. večer s promítáním filmu Něžná revoluce a hostem Joelem Rumlem (30 let svobody)

23.-24. 11. svátkování k poslední neděli církevního roku

23.11. před/adventní dílna

24.11. benefice pro domov Kamélie

1.12. bohoslužby s vysluhování sv. VP (1. adventní)

7.12. filmový klub mládeže (spojený - Horní Vilémovice)

8.12. po bohoslužbách schůze staršovstva

22.12. dětská vánoční slavnost

24.12. štědrodenní nešpor

25.12. bohoslužby s vysluhováním sv. VP

31.12. posezení na faře