2018

1. 1. 9h novoroční bohoslužby s vysluhováním sv. VP 

7. 1. schůze staršovstva

18. 1. 19h ekumenická bohoslužba Husův dům pozvání Týden modliteb za jednotu křesťanů.pdf

20. 1. 17h ekumenická bohoslužba kostel sv. Mikuláše

21. 1. sborový den, místo avizované přednášky nemocného br. faráře Lukáše Pešouta jsme shlédli film Libora Smejkala o Měřínském betlému. 

28. 1. 9h host na kazatelně: Alois Němec, 17h schůzka br. Kálefa

2. - 4. 2. konfirmační víkend v Brně

11. 2. schůze staršovstva, 17h koncert pěv. sboru Harmonie

4. 3. schůze staršovstva

11. 3. 9h bohoslužby, 10.15 výroční sborové shromáždění

18. 3. sborová a seniorátní neděle  se synodním seniorem Danielem Ženatým presbyterka 2018.pdf

Od března do dubna probíhal v Husově domě kurz Diakonie Pečuj doma s námi

24.-25. 3. přespávačka pro děti svátkování Květná neděle.jpg

29. 3. 17h koncert Slávka Klecandra se čtením pašijí (Zelený čtvrtek) koncert Slávka Klecandra.pdf

4. 4. 14.40 spojené náboženství (výstava Lidmily Dohnalové v Jupiter clubu ještě ke Květné neděli)

5. 4. 17h večer s hostem Ladislavem Heryánem

3.-7. 5. návštěva holandských přátel (pátek: Portimo, Rotana, večer na téma extremismus s Martinem Balcarem; sobota: výlet do Boskovic; neděle: bohoslužby, společný oběd v Jelínkově vile, večer o životě sborů, společný zpěv a povídání)

11.-13. 5. seniorátní brigáda mládeže

18. 5. 18h rozhovor staršovstva s konfirmandy

20. 5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním VP a konfirmační slavností

25. 5. Noc kostelů (koncert Evy Henychové, táborák na farské zahradě, večerní ztišení)

25.-26. 5. svátkování s dětmi

3. 6. host na kazatelně Zdeněk Šorm

5. 6. večer s hostem Mikulášem Vymětalem večer s Mikulášem Vymětalem.pdf (182,3 kB)

13. 6. 17h schůzka na faře k rodinné rekreaci

17. 6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou, farářkou v Praze - Střešovicích sborový den s Lenkou Ridzoňovou.pdf (113,6 kB)

23. 6. 8.30 brigáda zahradnická u Husova domu (každá ruka dobrá ;-)

30. 6. 11h požehnání sňatku Aničky a Michala

1. 7. 9h bohoslužby - host na kazatelně Joel Ruml

15. 7. 9h bohoslužby Dany Konvalinkové za účasti synodního seniora Daniela Ženatého

22.- 28.7. sborová rekreace v Šafránkově mlýně

5. 8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským; po bohoslužbách přednáška o Františku Laichterovi a českobratrské spiritualitě

19. 8. jsme si při sborové besedě připomněli, jak proběhla okupace 1968 ve Velkém Meziříčí

26. 8. proběhlo odpoledne tvořivosti a her a část dětí přespávala na faře

2. 9. staršovstvo, odpoledne podpořili někteří členové sboru během Domácí hospic Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek