2018

1. 1. 9h novoroční bohoslužby s vysluhováním sv. VP 

7. 1. schůze staršovstva

18. 1. 19h ekumenická bohoslužba Husův dům pozvání Týden modliteb za jednotu křesťanů.pdf

20. 1. 17h ekumenická bohoslužba kostel sv. Mikuláše

21. 1. sborový den, místo avizované přednášky nemocného br. faráře Lukáše Pešouta jsme shlédli film Libora Smejkala o Měřínském betlému. 

28. 1. 9h host na kazatelně: Alois Němec, 17h schůzka br. Kálefa

2. - 4. 2. konfirmační víkend v Brně

11. 2. schůze staršovstva, 17h koncert pěv. sboru Harmonie

4. 3. schůze staršovstva

11. 3. 9h bohoslužby, 10.15 výroční sborové shromáždění

18. 3. sborová a seniorátní neděle  se synodním seniorem Danielem Ženatým presbyterka 2018.pdf

Od března do dubna probíhal v Husově domě kurz Diakonie Pečuj doma s námi

24.-25. 3. přespávačka pro děti svátkování Květná neděle.jpg

29. 3. 17h koncert Slávka Klecandra se čtením pašijí (Zelený čtvrtek) koncert Slávka Klecandra.pdf

4. 4. 14.40 spojené náboženství (výstava Lidmily Dohnalové v Jupiter clubu ještě ke Květné neděli)

5. 4. 17h večer s hostem Ladislavem Heryánem

3.-7. 5. návštěva holandských přátel (pátek: Portimo, Rotana, večer na téma extremismus s Martinem Balcarem; sobota: výlet do Boskovic; neděle: bohoslužby, společný oběd v Jelínkově vile, večer o životě sborů, společný zpěv a povídání)

11.-13. 5. seniorátní brigáda mládeže

18. 5. 18h rozhovor staršovstva s konfirmandy

20. 5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním VP a konfirmační slavností

25. 5. Noc kostelů (koncert Evy Henychové, táborák na farské zahradě, večerní ztišení)

25.-26. 5. svátkování s dětmi

3. 6. host na kazatelně Zdeněk Šorm

5. 6. večer s hostem Mikulášem Vymětalem večer s Mikulášem Vymětalem.pdf (182,3 kB)

13. 6. 17h schůzka na faře k rodinné rekreaci

17. 6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou, farářkou v Praze - Střešovicích sborový den s Lenkou Ridzoňovou.pdf (113,6 kB)

23. 6. 8.30 brigáda zahradnická u Husova domu (každá ruka dobrá ;-)

30. 6. 11h požehnání sňatku Aničky a Michala

1. 7. 9h bohoslužby - host na kazatelně Joel Ruml

15. 7. 9h bohoslužby Dany Konvalinkové za účasti synodního seniora Daniela Ženatého

22.- 28.7. sborová rekreace v Šafránkově mlýně

5. 8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským; po bohoslužbách přednáška o Františku Laichterovi a českobratrské spiritualitě

19. 8. jsme si při sborové besedě připomněli, jak proběhla okupace 1968 ve Velkém Meziříčí

26. 8. proběhlo odpoledne tvořivosti a her a část dětí přespávala na faře

2. 9. staršovstvo, odpoledne podpořili někteří členové sboru během Domácí hospic Vysočina

9. 9. host na kazatelně Jan Trusina

16. 9. host na kazatelně Pavel Janošík

22. 9. setkání podpůrné skupiny Diakonie

23. 9. sborové shromáždění (jednomyslný souhlas s ordinací s. kurátorky Dany Konvalinkové)

26. 9. přijela skupina poutníků - duchovních z Evropy, Ameriky a Asie, hostili jsme je a povídali o sboru

27.-29. 9. mládež s farářkou na sjezdu nejen evangelické mládeže v Pardubicích, kde v sobotu proběhly i oslavy 100. výročí založení ČCE

30. 9. bohoslužby Díkčinění s vysluhováním sv. VP, ordinace Dany Konvalinkové (za účasti Jana Keřkovského, Jana Čapka a Pavla Keřkovského)

7.10. otevřená schůze staršovstva o podobě bohoslužeb

12.-13.10. předkonfirmační příprava (první setkání nových konfirmandů)

16.10. divadelní večer s hostem Miroslavem Gabrielem Částkem

27.10. stkání podpůrné skupiny Diakonie

2.11. večer s hostem Evou Vášovou

6.11. pastorálka horáckého seniorátu v Husově domě

10.11. setkání podpůrné skupiny Diakonie

11.11. host na kazatelně Daniel Matějka z Moravče

15.11. schůzka k vánoční hře

16.-17.11. postkonfirmační víkend Strměchy

20. 11. večer s hostem prof. Pavlem Hoškem A4 Pavel Hošek.pdf (109868)

24-25.11. svátkování s dětmi k poslední neděli církevního roku

24.11. rozloučili jsme se v Husově domě s L. Vodovou; 14h předadventní tvoření pro všechny generace tvoření a benefice.pdf (152 kB)

25.11. 14h benefice pro nadační fond Vrba

28.11. připojíli jsme se k akci Red Wednesday k podpoře lidí pronásledovaných pro svou víru

9.12. jsme na kazatelně přivítali Vojtěcha Hroudu

23. 12. dětská vánoční slavnost

24.12. nešpor

31.12. Silvestr na faře s promítáním a komentováním fotografií za celý rok