2017

 1. ledna bohoslužby s vysluhováním sv. VP

19. ledna 19h ekumenická bohoslužba v Husově domě

20. ledna 17.30 schůzka k Daňkovickému summercampu

30. ledna 18h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Mikuláše

19. února sborový den s Romanem Mazurem

28. února večer s hostem Sylvií Wittmannovou

3-4. března přespávačka pro konfirmandy s promítáním filmu Poslední pokušení Krista

4.-5.března postní svátkování s dětmi "O pokušení", zakončené bohoslužbami s VP

7. března jsme hostili pastorálku

10.-12. března seniorátní konfirmační víkend Sklené u Fryšavy (o reklamě, médiích a sociálních sítích)

14. března večer s hosty Sibiř na vlastní kůži

19. března výroční sborové shromáždění

25. března skautská ekumenická bohoslužba ve Špitálku, II. schůzka k summercampu

4. dubna večer s hostem Janem Peňázem

9. dubna Květná neděle - host na kazatelně Filip Boháč

13. dubna večerní četba pašijí s písněmi

14. dubna velkopáteční bohoslužby s vysluhováním VP

16. dubna Boží hod velikononoční - bohoslužby s vysluhováním VP

17. dubna Velikonoční procházka

22. dubna brigáda/večer setkání s Joelem a Lydií Rumlovými

od konce dubna začíná probíhat katecheze dospělé/dospělých

23. dubna sborový den s Joelem Rumlem (bohoslužby, beseda, sborový oběd), odpoledne velikonoční koncert In pace

29.-30. dubna přespávačka pro starší děti (promítání, hry)

12.-14. května konfirmační víkend v Chlébském (návštěva ter. komunity Sejřek)

18.-22. května návštěva Baarnu

24. května večer s hostem Janem Sokolem

28. května schůzka k summercampu

4. června Boží hod svatodušní - bohoslužby s VP (sbírka na Diakonii), schůze staršovstva

5. června ekumenická biblická hodina na řkc faře

 9. června Noc kostelů 18h loutkové představení Kouzelný zvon Jana Hrubce a prozpěvování s dětmi

 https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost4832

 

9.-10. června přespávačka na faře

11. června Trojiční neděle - host na kazatelně: Joel Ruml

(odpoledne Joel Ruml s Dominikem Dukou a Tomášem Tyrlíkem na panelu Filozofického festivalu: Reformy a revoluce)

 18. června bohoslužby - host na kazatelně Pavel Keřkovský, pak přednáška M. Luther a lidská práva

27. června 16.30 zakončení školního roku (táborák)

 9. července beseda o vzniku nového EZ s farářkou Romanou Čunderlíkovou z Prahy

15.-22. července Summercamp Daňkovice 2017

23. července - host na kazatelně: Alois Němec

Během letních prázdnin kázal bratr ordinovaný presbyter i sestra kurátorka, konala se katecheze dospělých na faře

17. 8. poprvé sborový bowling (River bowling)

23. 8. 18h schůzka k programu SSVG pro děti na faře

27.8. 9h - 30.8. dopoledne - minitábor pro děti na faře

27. 8. 14h odpoledne tvořivosti a her (loučení s prázdninami)

3. 9. schůze staršovstva

10. 9. 9h výlet k památnému stromu a setkání s hornovilémovickými

17.9. seniorátní setkání všech generací 

1. 10. Díkčinění - bohoslužby s vysluhováním VP, schůze staršovstva

2. 10. večer s hostem Zdeňkem Susou

13.-15.10. konfirmační víkend

15.10. sborový den s Pavlem Janošíkem a jeho rodinou

23. 10 19.30 ekumenická biblická hodina v Husově domě

26.-28. 10. farářka dovolená (podzimní prázdniny)

31.10. 17h večer s hostem Jiřinou Šiklovou Večer s hostem - J. Šiklová 2017.pdf

4.-5.11. přespávačka na faře - připomínka Dne reformace

5. 11. bohoslužby (s připomínkou dne reformace), schůze staršovstva

19. 11. 9h bohoslužby, 16h koncert sv.cecilie (koncertní provedení anonymní mše)

26. 11. 10.15 beseda: Peru očima T. + J. Ficových Peru.pdf

            16h vzdělávání laiků fara

2. 12. 14h adventní tvoření

3. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (1. adventní), natáčení ČT

          14.30 dětská benefice pro Domácí hospic Vysočina malá dětská benefice.pdf

9. 12. , 16. 12. 14h zkouška vánoční hry fara

10. 12. schůze staršovstva

17. 12. Vánoce na pumpě

25. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP

31. 12. 9h bohoslužby, 17h silvestrovské posezení na faře