2017

 1. ledna bohoslužby s vysluhováním sv. VP

19. ledna 19h ekumenická bohoslužba v Husově domě

20. ledna 17.30 schůzka k Daňkovickému summercampu

30. ledna 18h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Mikuláše

19. února sborový den s Romanem Mazurem

28. února večer s hostem Sylvií Wittmannovou

3-4. března přespávačka pro konfirmandy s promítáním filmu Poslední pokušení Krista

4.-5.března postní svátkování s dětmi "O pokušení", zakončené bohoslužbami s VP

7. března jsme hostili pastorálku

10.-12. března seniorátní konfirmační víkend Sklené u Fryšavy (o reklamě, médiích a sociálních sítích)

14. března večer s hosty Sibiř na vlastní kůži

19. března výroční sborové shromáždění

25. března skautská ekumenická bohoslužba ve Špitálku, II. schůzka k summercampu

4. dubna večer s hostem Janem Peňázem

9. dubna Květná neděle - host na kazatelně Filip Boháč

13. dubna večerní četba pašijí s písněmi

14. dubna velkopáteční bohoslužby s vysluhováním VP

16. dubna Boží hod velikononoční - bohoslužby s vysluhováním VP

17. dubna Velikonoční procházka

22. dubna brigáda/večer setkání s Joelem a Lydií Rumlovými

od konce dubna začíná probíhat katecheze dospělé/dospělých

23. dubna sborový den s Joelem Rumlem (bohoslužby, beseda, sborový oběd), odpoledne velikonoční koncert In pace

29.-30. dubna přespávačka pro starší děti (promítání, hry)

12.-14. května konfirmační víkend v Chlébském (návštěva ter. komunity Sejřek)

18.-22. května návštěva Baarnu

24. května večer s hostem Janem Sokolem

28. května schůzka k summercampu

4. června Boží hod svatodušní - bohoslužby s VP (sbírka na Diakonii), schůze staršovstva

5. června ekumenická biblická hodina na řkc faře

 9. června Noc kostelů 18h loutkové představení Kouzelný zvon Jana Hrubce a prozpěvování s dětmi

 https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost4832

 

9.-10. června přespávačka na faře

11. června Trojiční neděle - host na kazatelně: Joel Ruml

(odpoledne Joel Ruml s Dominikem Dukou a Tomášem Tyrlíkem na panelu Filozofického festivalu: Reformy a revoluce)

 18. června bohoslužby - host na kazatelně Pavel Keřkovský, pak přednáška M. Luther a lidská práva

27. června 16.30 zakončení školního roku (táborák)

 9. července beseda o vzniku nového EZ s farářkou Romanou Čunderlíkovou z Prahy

15.-22. července Summercamp Daňkovice 2017

23. července - host na kazatelně: Alois Němec

Během letních prázdnin kázal bratr ordinovaný presbyter i sestra kurátorka, konala se katecheze dospělých na faře

17. 8. poprvé sborový bowling (River bowling)

23. 8. 18h schůzka k programu SSVG pro děti na faře

27.8. 9h - 30.8. dopoledne - minitábor pro děti na faře

27. 8. 14h odpoledne tvořivosti a her (loučení s prázdninami)

3. 9. schůze staršovstva

10. 9. 9h výlet k památnému stromu a setkání s hornovilémovickými

17.9. seniorátní setkání všech generací 

1. 10. Díkčinění - bohoslužby s vysluhováním VP, schůze staršovstva

2. 10. večer s hostem Zdeňkem Susou

13.-15.10. konfirmační víkend

15.10. sborový den s Pavlem Janošíkem a jeho rodinou

23. 10 19.30 ekumenická biblická hodina v Husově domě

26.-28. 10. farářka dovolená (podzimní prázdniny)

31.10. 17h večer s hostem Jiřinou Šiklovou Večer s hostem - J. Šiklová 2017.pdf

4.-5.11. přespávačka na faře - připomínka Dne reformace

5. 11. bohoslužby (s připomínkou dne reformace), schůze staršovstva

19. 11. 9h bohoslužby, 16h koncert sv.cecilie (koncertní provedení anonymní mše)

26. 11. 10.15 beseda: Peru očima T. + J. Ficových Peru.pdf

            16h vzdělávání laiků fara

2. 12. 14h adventní tvoření

3. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (1. adventní), natáčení ČT

          14.30 dětská benefice pro Domácí hospic Vysočina malá dětská benefice.pdf

9. 12. , 16. 12. 14h zkouška vánoční hry fara

10. 12. schůze staršovstva

17. 12. Vánoce na pumpě

25. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP

31. 12. 9h bohoslužby, 17h silvestrovské posezení na faře

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek