2016

3.1. Novoroční koncert skupiny Kuspokon

10.1. Ekumenické shromáždění s Husově domě

17.1. Sborový den s Ruth a Jiřím Kučerovými - biblické postavičky, společný oběd a Island

19.1. Ekumenické shromáždění v kostele sv. Mikuláše

20.3. Výroční sborové shromáždění

28.3. Velikonoční vycházka, setkání třicátníků

2.4. Sborová brigáda

3.4. Seniorátní setkání s Jiřím Schneiderem - Migrační krize v širších souvislostech

28.4. až 2.5. Návštěva z Baarnu

30.4. Sborový zájezd - Nové hrady, Telecí

15.5. Konfirmační slavnost

19.5. Ekumenická biblická hodina

12.6. Sborový den s Petrem Peňázem - Černošské spirituály (v rámci Filosofického festivalu)

25.6. Koncert - Žalozpěv

26.6. Sborový den - loučení s Janošíkovými

10.7. Přednáška Pavla Keřkovského o Jeronýmu Pražském

27.7. - 1.8. Dětský tábor (Březí u Osové Bítýšky)

15.7.-14.8. Brigáda na sborovém domě

28.8. bohoslužby se křty, 14h Odpoledne tvořivosti a her (loučení s prázdninami)

4. 9. Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

6. 9. schůzka učitelů nedělní školy

11. 9. sborový den - bohoslužby, beseda o Diakonii (Petr Haška, ředitel Diakonie) a sborový oběd

17. 9. sborová brigáda, rozloučili jsme se s Liborem Brodským

18. 9. bohoslužby (Karel Hermany), SSVG Nové Město

20. 9. první předkonfirmační příprava

26. 9. schůze staršovstva na faře

29. 9 první náboženství (Vaneč)

2. 10. sborový den  bohoslužby (Daniela Zapletalová), sborový oběd, 14.30 instalační bohoslužby (Markéta Slámová)

6. 10. první náboženství Velké Meziříčí

8.10. vyrazili jsme na Sjezd (nejen) evangelické mládeže do Třebíče

9. 10 sborový výlet na instalaci bývalého faráře Pavla Janošíka (Opava) 

14.-16.10. první víkendovka s konfirmandy ze seniorátu

22.- 23. 10. Díkčinění - svátkování s dětmi na faře

5. 11. schůzka k vánoční hře

12. 11. konvent

13. 11. bohoslužby se svátostí křtu

21. 11. ekumenická biblická hodina na faře

26. 11. adventní dílna

27. 11. malá dětská benefice (krátký program a prodej výrobků), předání výtěžku 7. 12. Klubu onkologických pacientů

18. 12. dětská vánoční slavnost (div. hra M. Svobodové Velké sčítání lidu), zkoušky proběhly 10. a 17. 12.

Video z dětské vánoční slavnosti 18. prosince 2016: youtu.be/AtV_9HzNZ2k

24. prosince ve 14h štědrodenní nešpor

25. prosince v 9h Boží hod vánoční - bohoslužby s vysluhováním sv. VP

31. prosince v 17h silvestrovské posezení na faře       

 

 


 

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek