2015

4.1. Novoroční koncert skupiny Kuspokon

11.1. Ekumenické shromáždění v Husově domě

17.1. Promítání fotografií z USA (Pavel a Michal Konvalinkovi)

21.1. Ekumenické shromáždění s kostele sv. Mikuláše

1.3. Sborový den s Davidem Šormem - Příběh evangelických škol

8.3. Presbyterní konference horáckého seniorátu: Pavel Hošek - O islámu

17.3. Večer s Martinem T. Zikmundem - Dva roky Františkovy reformace

28.3. Sborová brigáda

30.4.-4.5. Návštěva Baarnu

29.5. Noc kostelů

7.6. Koncert Let´s go

21.6. Sborový den s Janem Čapkem - O rodině

25.7.-1.8. CZ/NL camp v Daňkovicích

5.-8.8. Minitábor ve Svratouchu

15.-22.8. Sborová rekreace na Broumovsku

23.8. Sborový den - výročí narození Jiřího a Marie Rumlových

30.8. Sborové odpoledne tvořivosti a her pro malé i velké

19.9. Svatba Jaromíra Macha a Marie Jaecky

22.9. Večer s Janem Jandourkem - Uprchlíci, strach z islámu a česká společnost

11.10. Sborový den - ohlédnutí za letními sborovými aktivitami a společný oběd

20.10. Večer s Leo Pavlátem - Současný antisemitismus

25.10. Volba farářky Markéty Slámové a koncert skupiny Žalozpěv

12.11. Ekumenická biblická hodina s P. Šenkyříkem

19.11. Večer s Václavem Vackem - Svoboda jako dar a úkol

21.11. Instalace nové synodní rady (Praha)

28.11. Adventní dílna

29.11. Adventní koncert - Brněnský ekumenický sbor a barokní orchestr

20.12. Dětská vánoční slavnost a setkání třicátníků