2015

4.1. Novoroční koncert skupiny Kuspokon

11.1. Ekumenické shromáždění v Husově domě

17.1. Promítání fotografií z USA (Pavel a Michal Konvalinkovi)

21.1. Ekumenické shromáždění s kostele sv. Mikuláše

1.3. Sborový den s Davidem Šormem - Příběh evangelických škol

8.3. Presbyterní konference horáckého seniorátu: Pavel Hošek - O islámu

17.3. Večer s Martinem T. Zikmundem - Dva roky Františkovy reformace

28.3. Sborová brigáda

30.4.-4.5. Návštěva Baarnu

29.5. Noc kostelů

7.6. Koncert Let´s go

21.6. Sborový den s Janem Čapkem - O rodině

25.7.-1.8. CZ/NL camp v Daňkovicích

5.-8.8. Minitábor ve Svratouchu

15.-22.8. Sborová rekreace na Broumovsku

23.8. Sborový den - výročí narození Jiřího a Marie Rumlových

30.8. Sborové odpoledne tvořivosti a her pro malé i velké

19.9. Svatba Jaromíra Macha a Marie Jaecky

22.9. Večer s Janem Jandourkem - Uprchlíci, strach z islámu a česká společnost

11.10. Sborový den - ohlédnutí za letními sborovými aktivitami a společný oběd

20.10. Večer s Leo Pavlátem - Současný antisemitismus

25.10. Volba farářky Markéty Slámové a koncert skupiny Žalozpěv

12.11. Ekumenická biblická hodina s P. Šenkyříkem

19.11. Večer s Václavem Vackem - Svoboda jako dar a úkol

21.11. Instalace nové synodní rady (Praha)

28.11. Adventní dílna

29.11. Adventní koncert - Brněnský ekumenický sbor a barokní orchestr

20.12. Dětská vánoční slavnost a setkání třicátníků

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek