2014

5.1. Sborový den s Joelem Rumlem, Novoroční koncert skupiny Kuspokon

12.1. Ekumenické shromáždění v Husově domě

22.1. Ekumenické shromáždění v kostele sv. Mikuláše

5.5. Večer s Vladimírem Smékalem - O noblese a slušnosti

23.3. Výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva

8.-12.5. Návštěva z Baarnu

15.5. Ekumenická biblická hodina

23.5. Noc kostelů

25.5. Slib nového staršovstva

27.5. Večer s Janem Hanákem - Film: Pupek světa

1.6. Sborový den s Ondřejem Mackem

30.6.-4.7. Minitábor ve Svratouchu

12.-18.7. Sborová rekreace v Malé Morávce

19.9. Večer s Davidem Vávrou - Křesťanské stavby

5.10. Sborový den s Vojtěchem Hroudou - O naději

18.11. Večer s Olgou Špátovou - Film: Největší přání

20.11. Ekumenická biblická hodina

29.11. Adventní dílna - výroba věnců

30.11. Adventní koncert

7.12. Sborový den s Joelem Rumlem - Advent dnes

21.12. Dětská vánoční slavnostNovinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Shromáždění na podporu čínských křesťanů

Modlitba za pronásledované čínské křesťany a shromáždění na podporu práv menšin v Číně se uskuteční v pátek 16. března v 18 hodin u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem. Cílem akce je upozornit na případ čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl a připomenout situaci...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Den reformace - svátkování s dětmi

V neděli 5. listopadu jsme si připomněli 500sté výročí dne, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí a započal tak reformační proces v církvi, který vedl k nechtěnému oddělení protestantů z lůna římskokatolické církve. Luther se odmítal podrobit církevní moci na základě Písma a svědomí,...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek

Večer s Jiřinou Šiklovou

Poslední řijnový podvečer přijela do Husova domu naše přední socioložka, signatářka Charty 77 a žena, která dovede vytáhnout na světlo méně známé souvislosti z naší historie, politiky a dění, paní Jiřina Šiklová.Paní Šiklová zdůraznila, že Charta 77 nebyla organizací, ale neformání občanskou...
Celý článek