7.-9. 9. NEPROBĚHNE víkendovka pro letošní konfirmandy vzhledem k adaptačním kurzům. Náhradní víkend proběhne 16.-18. 11.

V září přivítáme na kazatelně tři hosty - Jana Trusinu (9. 9.), Pavla Janošíka (16. 9.) a Jana Keřkovského (30. 9.)

22. 9. setkání pečujících pod hlavičkou Diakonie ČCE

26. 9. Pilgrimage 2018; v Husově domě si udělají zastávku poutníci ze západní Evropy

30. 9. se budou konat slavnostní bohoslužby Díkčinění s ordinací naší s. kurátorky Dany Konvalinkové

16. 10. divadelní večer s hostem Miroslavem Gabrielem Částkem

2. 11. večer s hostem Mgr. Evou Vášovou

na poslední neděli církevního roku chystáme s dětmi benefici pro nadační fond Vrba, účinkovat v Husově domě bude i nedvědický PATRON

 

 

 

 

 

 

Novinky

100 let ČCE

Českobratrská církev evangelická oslaví letos 100-é výročí od svého vzniku. Oslavy proběhnou v Pardubicích 27. 9. 2018. Veškeré další informace o oslavách i historii ČCE naleznete na webu: www.100letcce.cz      
Celý článek

POSTNÍ SBÍRKA PRO ZÁTARÍ

V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie jim pomáhá od roku 2012. V rekvalifikačních kurzech Diakonie se mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Diakonie podporuje ženy, které...
Celý článek

Jsou lidská práva samozřejmost? V Praze se uskuteční Den pro Kubu

Co jsou lidská práva? Bereme je jako samozřejmost? Do jaké míry funguje na Kubě přímá podpora nezávislé občanské společnosti, která se snaží poukázat na nedostatky dlouhotrvajícího autoritářského režimu a zároveň lokálně přispět k rozvoji demokratických hodnot?Modlitbou, průvodem a diskuzním...
Celý článek

Podpora čínským křesťanům

Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo. Výzvu členům vlády s prosbou o...
Celý článek

Krabice od bot

Náš sbor je sběrným místem akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k vánocům 2017. Informace o této akci najdete na www.krabiceodbot.cz nebo u farářky sboru.
Celý článek