4. 1. 17.30 modlitební setkání
       18h rozhovor nad biblí (kniha Píseň písní)
6. 1. 16.30 předkonfirmační příprava
7. 1. 18h kavárnička dříve narozených
9. 1. 9h rodinné bohoslužby
11. 1. 17.30 modlitební setkání
          18h rozhovor nad biblí (kniha Ester)
13. 1. 16.30 náboženství
15.1. 17h filmový klub (konfirmandi a mládež)
16. 1. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
          10.15 schůze staršovstva sboru
19. 1. 18h ekumenické bohoslužby (řkc + čce) - Husův dům
20. 1. 16.30 předkonfirmační příprava
22. 1. schůzka zástupců staršovstev sborů Třebíč, Horní Vilémovice, Velké Meziříčí
23. 1. 9h bohoslužby
24.-29.1. program zrušen - farářka mimo sbor (supervize, farářský kurz)