Vítáme vás na našich stránkách!

Jsme rádi, že jste na ně zavítali. Ještě raději budeme, když nás osobně navštívíte...

V případě potřeby neváhejte kontaktovat faráře sboru: pavel.janosik@evangnet.cz

Rozpis nejbližších setkání a bohoslužeb

neděle 3. července v 9 hod - bohoslužby (Markéta Slámová) a schůze staršovstva  

neděle 10. července v 9 hod - bohoslužby (Pavel Keřkovský) a přednáška o Jeronýmu Pražském


Nástup nové farářky Markéty Slámové

K 1.7. 2016 se stává farářkou sboru Mgr. Markéta Slámová - marketa.slamova@evangnet.cz